Koden

WordPress har så kallad öppen källkod, detta innebär att alla kan komma med sina egna förbättringar.  Det här gör att den som vill enkelt kan göra stora och små ändringar i sin site, designmässigt och funktionsmässigt, och den kunnige kan göra egna tilläggsprogram.

Optimering

WordPress är även mycket för sökmotorer, detta med hjälp av den öppna källkoden och plugins som gör det enkelt för sökmotorer att indexera din site. Kan du inte koda själv så finns det helt fantastiska tillägsprogram som hjälper dig med de viktigaste parametrarna för optimeringen.

Plugins som faktiskt är att rekommendera är ”Google XML sitemap generator” och  ”all in one seo ”

Håll dig uppdaterad om internet!