Vad är ett CRM system?

Alla företag har behov av kunder, att vårda kundrelationer och att proaktivt bearbeta nya kunder. För att hålla ordning på kunder, marknadsaktiviteter och vad som är nästa steg i affärsprocessen är ett CRM-system ett utmärkt verktyg.

CRM betyder Customer Relationship Management och handlar om att ta hand om sina kunder och kundbearbetning. För att inte tappa fart eller förtroende i affärer är det viktigt att hela tiden vara uppdaterad på sina kundkontakter som kanske byter jobb då och då eller får förändrat ansvar. Det är också mycket viktigt att kunna följa upp de senaste kontakterna med kunden, med en notering om vad som diskuterats senast så att kunden känner sig lyssnad på och så att man kan fortsätta affärsdiskussionen där man senast avslutade, istället för att behöva börja om.

Vikten av ett bra CRM-system

Ett råd är att ett bra CRM system är bra att ha, dvs ett elektroniskt system som kan hantera sådant som:

  • Namn och adresser till kunder
  • Grupperingar inom företaget som bearbetar samma kund
  • Statusuppdateringar kring kundmöten, offerter
  • Avtal

I CRM-systemet kan många medarbetare arbeta samtidigt och låta varandra se kommunikation kring en viss kund. Det finns många fördelar med detta. Någon som inte är kundens huvudkontakt kanske stöter på kundföretaget på en branschmässa och får bra information. Då är det värdefullt att sedan kunna gå in i CRM-systemet, leta upp kundansvarig för just den kunden och lägga in den nya informationen. Hantering av möten och offerter underlättas också av ett CRM-system. Kanske har man lovat en kund att återkomma med en offert ett visst datum, eller återkoppla på frågor efter ett första kundmöte. CRM-systemet erbjuder automatiska påminnelser och ger möjlighet att dela formella och informella anteckningar med alla i kundteamet. Att alltid mötas av en påläst och insatt medarbetare ger ett bra intryck hos kunden.

Även om man har ett enmansföretag behövs en digital plats att samla kundinformation, planera aktiviteter och hantera överenskommelser. I andra änden av skalan finns stora konsultföretag med tusentals medarbetare som har enormt mycket att vinna genom att ha struktur på kundkontakter och vilka inom företaget som just nu redan arbetar med den kund man tänkt bearbeta men kanske inom ett annat verksamhetsområde.

Håll dig uppdaterad om internet!